o mne

Magdaléna Anna Jančurová

 

sa narodila v Poľsku, vyštudovala na Akadémii Výtvarných umení v Krakove. Jej  špecializáciou v tomto období bolo komorné sochárstvo.

Neskôr študovala design kovu a šperku na UUD v Plzni. Svoje schopnosti počas a po štúdiu zdokonaľovala na praxi u zlatníckych majstrov v Čechách a na Slovensku, no vďaka svojmu predošlému vzdelaniu prenáša sochárske postupy aj do zlatníckej tvorby.

Ak pripustíme, že tvarovanie zlata, striebra, mosadze, či železa je akýmsi „jazykom“, Magdalénine šperky môžeme nazvať „prekladom“ z reči sochára.

Súčasne tvorí aj zo železa tepané a kované sochy, reliéfy a športove ceny.


Výstavy:

 • Hledání prostoru – spoločná výstava Magdaleny a Matúša Jančurových. Zámok Nebílovy, 2011, ČR.
 • Na cestevýstava kresby, sochy a šperku. UUD, Plzeň, 2012, ČR.
 • Spoločná výstava Magdaleny a Matúša Jančurových. Kláštor Chotěšov, 2013, ČR.
 • MONOLÓGY – kolektívna výstava. Centrum nezávislej kultúry Záhrada, Banská Bystrica, 2014, SR.
 • MASCULINUM/ FEMININUM – spoločná výstava Magdaleny a Matúša Jančurových. Radnica Banská Bystrica, 2020, SR.
 • 3 v 1kolektívna výstava (MJ – organizácia aj aktívna účasť). Robotnícky dom, Banská Bystrica, 2021, SR.

Sympóziá:

 • Afrika v kameni – 2. ročník študentského sochárskeho sympózia. ZOO Plzeň, 2007, ČR.
 • Studentské kamenosochařské sympózium – ročník. ZOO Plzeň, 2009, ČR.
 • Kamenosochařské sympózium „ZLATÁ CESTA“ – Tachov, 2009, ČR.
 • Dřevosochařské sympozium – 10. ročník. Konstantinovy Lázně, 2011, ČR.
 • ŽELEZNÉ SRDCE SLOVENSKA – hutnícke sochárske sympózium (MJ – spoluorganizácia a aktívna účasť). Ľubietová, Hronec, 2013, SR.

Iné aktivity:

 • Tvorivé dielne (tepaný šperk) pre projekt Animus Apertus, Banská Bystrica, 2013.
 • Workshopy tepaného šperku pre Dom remesiel, Slovenská Ľupča, 2013.
 • Drotársky workshop, Deň stromu, Čierny Balog – Lesnícky skanzen Vydrovo, 2016.
 • Drotárske workshopy, 361. Radvanský jarmok, Banská Bystrica,
 • Workshop tepaného šperku v rámci projektu Fuggerova medená cesta, Banská Bystrica, 2018.
 • Účasť na projekte výroby replík banských strojov pre Lesnícky skanzen Vydrovo v Čiernom Balogu, 2018.

Ilustrácia básnických zbierok:

 • Milan Hrabal: Až na kost,
 • Jurij Łušćanski: Rumenec broskví,
 • Maja Haderlap: Kanjski grad,

 

Básnická tvorba:

 • Básnická zbierka Keď rozum spí. Vydali Ľupčianske kovozávody s.r.o. v roku 2019 ako svoju prvú publikáciu.

Súťaže:

 • Účasť na medzinárodnej súťaži šperku AMBERIF DESIGN AWARD 2012 „N:JOY“, Gdańsk, Poľ
 • Účasť na medzinárodnej súťaži šperku 21st Legnica International Jewellery Competition „Ritual“. 2012, Legnica, Poľ